Trong một ngôi Chùa, Tự Viện, Am thường có một hệ thống rất nhiều tượng Phật Giáo bao gồm các vị Phật, Bồ Tát, La Hán, Hộ Pháp, Thần. Mỗi một pho tượng đều trang nghiêm, hảo tướng và là biểu tượng của sự chân thật, lời nhắc nhở của các vị Phật, Bồ Tát về lòng từ bi, đạo lý làm người để chúng sanh hướng đến con đường giác ngộ.

error: Content is protected !!
Chat Facebook
Gọi điện ngay